Uzaktan Eğitim Programları

Eğitim, bireylerin hem mesleki hem de yaşam boyu olarak öğrenme süreçlerini ifade eder. Fakat bireyler, hayatlarını idame ettirebilmek için mesleki eğitime daha çok dikkat etmekte ve önem göstermektedirler. Hem kamu sektörü olsun hem de özel sektör olsun, akademik ve meslek alandaki seçimleri tüm yaşamlarını etkileyeceğinden, özellikle bu alanlarda ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümleri seçilirken, dünya standartları ve ülkemizin durumu göz önüne alınmaktadır. Uzaktan eğitim, ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan bir eğitim sistemi olmakla beraber, öğrencilerin en çok tercih ettiği sistemlerden biridir. Çünkü zaman ve yer kısıtlaması olmadan, öğrencilerin eğitim sürecini uyumlaştırarak, öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca teknoloji ile birlikte kullanıldığı için aynı zamanda bireylerin bu alanda da kendilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Günümüzde uzaktan eğitimin sağladığı bu faydaları değerlendirmek isteyen bireylerin, en sık tercih ettiği uzaktan eğitim programları, bireylerin bu alanda kariyer sahibi olmalarına katkı sağlamanın yanı sıra kariyerinde yükselmek isteyen bireylerin de alanlarında uzmanlaşmalarına katkı sağlar.

Bireylerin en çok tercih ettiği, kariyer çizgilerini yükseltecek bazı uzaktan eğitim programları hem özel sektör hem de kamu sektöründe çalışan ya da çalışacak olanlara yönelik olmaktadır. Bu uzaktan eğitim programlarından bazıları şunlardır:

İşletme yöneticiliği programı, hem normal eğitim hem de uzaktan eğitim programı olarak yer almaktadır. İşletmeler, bir ülkedeki ihracat dengesini sağlayan ya da yerli üretimin geleceğini belirleyen en önemli unsurdur. Bu yüzden de işletme yönetimi günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Programın eğitimi alan bireyler, bir işletmeyi uluslararası standartlara uygun olarak, stratejik bir biçimde yönetmeyi öğrenmektedirler. Ayrıca kariyer bakımından bireyler hem kamu hem de özel sektör kurum ve kuruluşlarında iş imkânı bulmakla beraber kariyer sahibi de olmaktadırlar.

İnsan kaynakları yönetimi programı, küreselleşen dünya şartlarının gereklerinden biri olan insan ilişkilerinde, sağlıklı bir iletişim yolunun bulunmasında ve geliştirilmesinde, bireylere yardımcı olmaktadır. Artık günümüzde birçok firma, insan ilişkileri bakımından vasıflı ve kaliteli çalışanlar aramaktadır. Bu sebeple bu alanda kariyer yapmak ya da kariyerini yükseltmek isteyen bireyler bu programlara kayıt olmaktadır. Uzaktan eğitim programları arasında yer alan bu bölüm de hem öğrencilere hem bireylere akademik ve teorik eğitimlerini alırken, günlük yaşamlarını etkilemeden mezun olmalarına olanak sağlamaktadır.

Bu bölümlerin yanı sıra sosyal bilimlerden fen bilimlerine, özellikle mühendislik alanlarında da uzaktan eğitim programları vardır. Teknolojik gelişmelerin bu alanlarda kullanılması da kariyer sahibi olmak ya da kariyerinde yükselmek isteyenlere ayrı bir nitelik kazandırmaktadır. Ayrıca başka bir meslekle meşgul olan ama başka bir sektörde kariyer yapmayı düşünenler de uzaktan eğitimin bir faydası olan zaman ve mekân serbestliğinde eğitim görme sayesinde, hem istedikleri bölümü okumuş olurlar hem de günlük yaşantılarını bozmak zorunda kalmazlar.

Ayrıca bireyler, günümüzün popüler mesleklerinden olan iş güvenliği uzmanlığı, sağlık kurumları yöneticiliği ve pazarlama uzmanlığı gibi geleceğe şekil veren kariyer meslekleri için de yüksek lisans uzaktan eğitim programlarına katılabilirler.