Uzaktan Eğitim Nedir ?

Günümüzde teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile birlikte eğitim sisteminde de farklı anlayışlar gelişmeye başlamıştır. Uzaktan eğitim, eğitime yeni bir bakış açısı katmıştır. Uzaktan eğitim alan öğrenciler mekâna bağlı kalmaksızın internete erişim sağlayabildikleri herhangi bir yerden derslerine katılabilirler. Bu durum öğretim görevlileri içinde geçerlidir. Öğretim görevlileri eşzamanlı olarak uzaktan eğitim alan öğrencilere ders anlatabilme olanağına sahiptirler. Öğrenciler daha sonrasında arzu ettikleri takdirde anlamadıkları konuları tekrar edebilmek adına bu videoları izleyebilirler.

Bu sebeple uzaktan eğitim alışılagelmiş eğitim sisteminin dışında tutulmalıdır. Bilindiği gibi özellikle de üniversiteler de eğitim, örgün eğitim ve ikinci öğretim olmak üzere genel olarak iki başlık altında toplanır. Ancak bahsi geçen uzaktan eğitim tamamı ile bu eğitim çeşitlerinin dışında olmakla birlikte teknolojinin gelişimiyle özellikle gelişmiş ülkelerde kullanılan bir yöntemdir. Uzaktan eğitim, örgün eğitim veya açık öğretim yanında alınabilecek bir eğitim çeşidi değildir. Tam aksine gelişmiş ülkelerde yıllardır varolan en modern donanımlarla zenginleştirilmiş, en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan bir eğitim sistemidir.

Açık öğretim ile uzaktan eğitim birbirine karıştırılmaması gereken birbirinden farklı kavramlardır. Açık öğretim öğrencileri öğretim görevlileri tarafından herhangi bir ders almazlar. Yani açık öğretim öğrencilerine konu anlatacak bir öğretim görevlisi olmaz. Onlar başvurdukları sınıfa ait kitapların konu anlatım veya soru kitabını alıp oradan çalışıp söz konusu olan dersleri tamamı ile kendi imkânları dâhilinde vermek durumunda kalırlar. Ancak uzaktan eğitim alan öğrenciler internet aracılığı ile öğretim görevlileri tarafından öğrencilerinde katılımı ile canlı olarak hazırlanacak videolarla derslerinin takibini kolaylıkla yapabilirler. Bu sebeple bu iki kavram kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır.

Uzaktan eğitim özellikle çeşitli sebeplerle çalışmak durumunda kalan, okula gidemeyecek fiziksel bir engeli olan, maddi sorun yaşayan ve ulaşım güçlüğü yaşayan kişiler için değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Uzaktan eğitim, teknolojinin gelişimiyle paralel olarak gelişebilecek ve yenilenebilecek yepyeni bir eğitim fırsatı sunmaktadır.

Uzaktan eğitim genel olarak internet ortamı aracılığı ile öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin de katılımı ile gerçekleştirilen dersler olması sebebiyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin ve bu eğitimi verecek öğretim görevlilerinin aynı mekânda bulunmasına gerek yoktur. Öğrenciler internet erişimi sağlayabildikleri her yerden günün belirli saatlerinde öğretim görevlileri tarafından verilecek olan canlı derslere katılarak dersleri takip edebilme imkânına sahiptirler. Uzaktan eğitim alan öğrenciler daha sonrasında istedikleri herhangi bir saatte ders videolarını tekrar amaçlı izleyebilirler.

Hazırlanacak ders videoları öğretim görevlileri ve öğrencilerin internet ortamında online olarak birlikte katılacakları bir mecra olacağı için öğrenciler takıldıkları noktaları anında sorup cevap alabilirler. Uzaktan eğitim, öğrencilerin öğretim görevlileriyle gerek ders anlatımı esnasında gerekse daha sonradan posta yolu ile iletişim halinde olabileceği dinamik bir öğrenme imkânı sunar.

Uzaktan eğitim alacak öğrenciler örgün eğitim alan öğrencilere kıyasla herhangi bir zorlukla karşılaşmazlar. Örneğin örgün eğitim öğrencileri kimi zaman şehir dışında okumak durumunda kalabiliyorlar. Bu gibi durumda öğrenciler hem ailelerinden uzak kalmanın sıkıntısını yaşarlarken diğer bir taraftan da yurt parası veya ev parası, beslenme ve ulaşım gibi konularda ek harcamalar yapabiliyorlar. Ancak uzaktan eğitim alacak öğrenciler internet erişimi sağladıkları her yerden derslerini canlı olarak takip edebilme imkânına sahip olduklarından dolayı ailelerinin yanında herhangi bir ekstra ücret ödemeden öğretimlerini tamamlayabilme fırsatını yakalamış oluyorlar. Bu sayede maddi ve manevi herhangi bir sorun yaşamadan, günlük yaşantıları herhangi bir değişikliğe maruz kalmadan öğretimlerini tamamlayabiliyorlar.

Uzaktan eğitim alan öğrenciler, bilgiye hızlıca ve kolay bir şekilde ulaşabilme imkânına sahip olurlar. Çünkü uzaktan eğitim, öğrencilerin zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın internet aracılığı ile derslerine erişim sağlayabildikleri bir ortam olduğu için öğrencilerin derslerine ulaşabilme durumu internet erişimleri ile paralellik gösteren bir durumdur ve yine aynı şekilde derslerde işlenen konuları anlama kapasitesi tamamen öğrencinin göstereceği çaba ile alakalı bir durumdur. Bu sebeple uzaktan eğitim alan öğrenciler, internet erişimi olan her öğrenci derslerine hızlıca ve kolay bir şekilde 7/24 ulaşabilir ve kendi öğrenme hızlarında derslerini öğrenebilme imkânına sahiptirler.

Örgün eğitim alan öğrenciler gün içerisinde belirli saatlerde okula gitmek durumunda kalırlar. Örgün eğitimde okulların uygulamak ile sorumlu oldukları haftalık ders programları mevcuttur. Bu ders programıda öğretim görevlisinin ve öğrencilerin belirli zamanlarda okulda olmasını gerektirir. Bu durum çeşitli sebeplerle çalışmak durumunda kalan öğrencileri veya okula gidemeyecek herhangi bir fiziksel engeli olan öğrencileri zor durumda bırakmaktadır. Ancak uzaktan eğitim almayı tercih eden öğrenciler bu gibi sıkıntılarla karşılaşmadan kolaylıkla öğretim hayatlarına herhangi bir ara vermeden devam edebilirler.

Uzaktan Eğitim Almanın Avantajları Nelerdir ?

Teknolojinin etkisi ile birlikte efektif eğitim metotlarını kullanarak öğrencilere öğretim imkanı sunar. Uzaktan eğitim alan öğrenciler, mekâna bağlı kalmaksızın öğretimlerini gerçekleştirebilir ve internet erişimi sağlayabildikleri her yerden derslere katılma imkânı bulmaları yanında daha sonra arzu ettikleri gibi öğretim görevlileri tarafından öğrencilerin de katılımı ile hazırlanan ders videolarını zamana ve mekana bağlı kalmaksızın tekrar edebilme özgürlüğüne sahiptirler.

Uzaktan eğitim alan öğrenciler online ortamda gerçekleştirilen dersler ile ilgili anlamadıkları noktaları anında öğretim görevlisine sorup cevabını alabilmektedir. Daha sonra tekrar amaçlı izlenecek derslerle ilgili öğrencilerin anlamadıkları bir konu olduğunda öğretim görevlisine posta yolu ile ulaşıp anlamadıkları konuyu rahatlıkla öğrenebilme hakkına sahiptirler.

Uzaktan eğitim, öğrencilere fırsat eşitliği sunar. Yani bütün öğrenciler kendilerine sunulan imkânlardan eşit bir şekilde yararlanabilirler.

Herhangi bir fiziksel engeli olan kişiler uzaktan eğitim alarak hiçbir mekânsal kısıtlamaya maruz kalmadan öğretimlerine devam edebilme hakkına sahiptirler.

Örgün öğretimde şehir dışında okumak durumda kalan öğrenciler kimi zaman maddi (barınma, beslenme gibi harcamalar) zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Bu sebeple öğrenciler uzaktan eğitim alarak öğretimlerine devam edebilirler.

Uzaktan eğitim, geniş öğrenci kitlesine internet ortamı aracılığı ile eğitim hizmeti sunabilme özelliği ile ön plana çıkmaktadır.

Uzaktan eğitim, çeşitli sebepler ile çalışmak durumunda kalan kişilerin iş hayatlarını sonlandırmalarına gerek kalmadan hem çalışıp hem öğretimlerini tamamlayabilecekleri bir seçenek olarak çok revaçtadır.

Uzaktan eğitim, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında öğretim görmelerine olanak verir.

Uzaktan eğitim alan öğrenciler, bilgisayar ve internete erişim sağladıkları her yerden öğretimlerine devam edebilecekleri için herhangi bir zaman ve mekân kısıtlaması söz konusu olmamakla birlikte öğrenciler öğretim görevlileri tarafından daha önceden öğrencilerin katılımı ile canlı olarak hazırlanmış videolara 7/24 erişim sağlayabilecekleri için herhangi bir saat kısıtlaması söz konusu olmadan öğretimlerine istedikleri zaman devam edebilme imkânına sahiptirler.

Öğrenciler uzaktan eğitim ile arzu ettikleri bilgiye hızlıca ve kolay bir şekilde yalnızca internet erişimi ile ulaşabilirler.

Uzaktan eğitim alan öğrenciler, örgün eğitim alan öğrencilerin yaşadıkları ulaşım, barınma, beslenme gibi hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadan öğretim süreçlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilirler.
Uzaktan eğitim alan öğrenciler, öğretim görevlileri tarafından öğrencilerinde katılımı ile hazırlanacak canlı derslere katılarak öğretim görevlileriyle etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci geçirebilirler.