Globelleşen Dünyada Yeni Eğitim Modelleri Nelerdir ?

Kalkınma, gelişme, büyüme… Dünya her geçen gün biraz daha gelişiyor, büyüyor ve birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Bu sayede ülkeler arası etkileşim artıyor ve yenilikler tüm dünyaya hızla yayılıyor. Hatta bazı ülkeler aldıkları bu yeniliklerin üstüne başka şeyler de katarak ya kendi kültürlerine uyarlıyor ya da yine tüm dünyaya yayınlan bir başka gelişmeyi oluşturuyor. Dünyanın birbirinden etkilendiği bir başka konu da eğitimdir. Çünkü aslında bu gelişmeyi ve yeniliği sağlayan en önemli unsur eğitim ve eğitim sistemidir. Eğitim sistemi ne kadar kaliteli ve verimli olursa dünyada yaşanan gelişmeler de o denli fazla ve yararlı olur. Bu yüzden gittikçe globalleşen dünyada yeni eğitim modelleri, her gün biraz daha önem kazanmaktadır. Öğrencilerin hem öğretim sürecinde hem de eğitim sonrası hayatlarında kalıcı ve başarılı bir etki bırakan eğitim sistemleri günümüzün en popüler tartışma konularından biridir. Çünkü her milletten insan, eğitimin bu yönünün iyileştirilmesi ve uygulanması gerektiğinde hemfikirdir.

Ülkemizde de ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmeler, hem eğitim ve öğretimin alt basamaklarında hem de en üst basamağı olan üniversitelerde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle üniversite eğitiminde gittikçe yaygınlaşan kapitalizm yüzünden, okullarda alınan eğitimin oldukça ayırıcı bir özelliğinin olması gerekmektedir. Bu sebeple de ülkemiz de dâhil pek çok ülkede gençlerin, öğrencilerin ya da bireylerin vasıflarını öne çıkaracak, eğitim almalarını engelleyecek durumları ortadan kaldıracak ve mesleki eğitimin yanında bireylere başka nitelikler de kazandıracak yeni eğitim modelleri ve sistemleri geliştirilmeye ve uygulanmaya başlanmıştır.

Örneğin ülkemizde de yeni sayılan fakat oldukça tercih edilen uzaktan eğitim sistemi, öğrencilerin sadece akademik eğitimlerine değil aynı zamanda teknolojik gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Hem de yer ve zaman sınırlaması olmadan, bireyler istedikleri yerden bilgiye ve eğitime kolayca ulaşabilmektedirler.

Geleneksel eğitimin, günümüz şartlarına uyum sağlamakta zorlandığı durumlarda uzaktan eğitim programları ile bu aşılabilmektedir. Ayrıca günümüzün yeni eğitim modelleri arasında yer alan girişimci üniversite modeli ile açık bir eğitim sağlanıyor. Öğrencilerin mezuniyeti sonrası, her geçen gün ilerleyen teknolojik şartlarla, toplumun temelini oluşturan sanayi sektörünün birlikte yürütülmesine dayanan bu sistem sayesinde, kolay iş bulmaları ve öğrendiklerini uygulama kolaylığı sağlanıyor. Bu uygulamanın bir başka versiyonu olan ve yeni eğitim modelleri içinde yer alan CO-OP eğitim modelinde ise öğrencilerin mesleki ve akademik eğitim almalarının yanı sıra iş dünyasına yönelik iş alanında da eğitim almaları sağlanıyor. Bu şekilde gittikçe küreselleşen dünya şartlarında hem kapitalizmin olumsuzluklarına karşı hem de bireylerin iş hayatına karşı olan tutumlarının değişmesinde oldukça faydalı etkiler bırakıyor.

Bu eğitim sistemiyle amaçlanan bir başka unsur da, gelişen teknolojik şartlara bireyin uyum sağlaması, iş hayatına kolay adapte olabilmesidir.

Ayrıca dünyanın yabancı farklı birçok ülkesinde uygulanan bir diğer sistem de açık öğretim ve normal örgün eğitimin harmanlanmasıyla oluşan açık eğitim sistemidir. Bu eğitim sistemi daha çok sosyal bilim sayılan mesleklerin eğitimine uygun nitelikte yöntemler içerse de diğer eğitim bilimlerine de uygulanması sağlanabilir. Günümüzde az çok uzaktan eğitim modeline benzetilse de uygulamadaki bazı farklılıklar nedeniyle uzaktan eğitim modelinden ayrılır. Fakat ülkemizde uygulanan açık öğretimle kesinlikle karıştırılmamalıdır.

Genel olarak yeni eğitim modelleri için birçok tasarı da mevcuttur. Fakat sonuçları uzun vadede görüleceğinden uygulanan bu sistemlerin veya modellerin değerlendirilmesi için zaman gerekmektedir. Bu yüzden, bir diğerinin sonuçları bilinmeden başka bir sistemi uygulamak hem parasal kayıp hem de zaman kaybından başka bir şey olamaz.