Uzaktan Eğitimin Farkları Nelerdir ve Örgün Eğitim ile Ortak Noktaları Var Mıdır?

Uzaktan eğitim; fiziki bir sınıf ortamı olmadan derslerin, sanal bir ortamda fiziki sınırlar olmadan işlenmesi şeklinde yürütülen eğitim sistemidir. Günümüzde de birçok üniversite artık bu eğitim sistemini desteklemektedir ve özellikle okunan bölümler açısından gün geçtikçe yeni bölümler açılmaktadır; fen bilimlerinden sosyal bilimlere, yönetim bilimlerinden sağlık bilimlerine farklı bölümlerde yeni bölümler açılmaya başlamaktadır. Bu açıdan her iki öğretim türü arasındaki bölüm sayısı farkı da azalmaya başlamıştır.

Uzaktan eğitimin farkları arasında belki de en önemli fark fiziksel olan farktır. Örgün eğitimde derslerin olduğu zamanlarda fiziksel olarak okulda, üniversitede, fakültede olmak zorunludur. Fakat uzaktan eğitimde böyle bir kısıtlama yoktur. Dersleri takip etmek için internet bağlantınızın olması yeterlidir. Bu şekilde ister iş yerinde ister evde isterseniz dilediğiniz yerde eğitiminize devam edebilirsiniz. Bu da bazı durumlarda uzaktan eğitimin öğrencilere daha avantajlı durumlar sağladığının kanıtıdır.

Ayrıca diploma bakımından yani hukuksal bakımdan örgün eğitim ve uzaktan eğitim arasında bir fark yoktur. Uzaktan eğitimden mezun olan bireylerin diplomaları da normal eğitimden mezun olanlarınkiyle aynı olmaktadır. Uzaktan eğitimin farkları bu noktada örgün eğitime göre olmamaktadır.

İşlenen dersler ve konular bakımından hiçbir farklılık olmamasına rağmen devam zorunluluğu bakımından uzaktan eğitim farklılık göstermektedir. Çünkü normal eğitimde üniversiteye ve okula devam zorunluluğu varken uzaktan eğitimde okula ya da üniversiteye herhangi bir devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat dersleri takip etme zorunluluğu her iki eğitim sistemi için de geçerlidir.

Uzaktan eğitimin farkları arasında sayılabilecek bir diğer husus, uzaktan eğitimin ücretli olmasıdır. Önceleri normal eğitim için ödenen harç miktarı kalkmıştır. Fakat uzaktan eğitim bu yönüyle ücrete tabidir. Uzaktan eğitimin ücret miktarları okunan bölüm ve üniversite bakımından farklılık göstermektedir.

Fakat ücretli olmasının yanı sıra uzaktan eğitimin bazı ekonomik avantajları da vardır. Yol masrafı, kalacak yer masrafının olmaması, ayrıca hem üniversite okurken aynı zamanda da bir işte çalışma imkânının bulunması gibi avantajlar, uzaktan eğitim ile okuyan bireylerin ekonomik faydaları arasında gösterilebilir.

Uzaktan eğitim zaman ve mekân sınırlamasının olmamasının yanı sıra ikinci bir üniversite okumaya alternatif de oluşturduğundan öğrenciler tarafından oldukça tercih edilmektedir. Bu yönüyle geniş bir öğrenci kitlesine de hitap etmektedir.

Fakat uzaktan eğitim alan bireylerin teknolojik gelişmelerden haberdar olan ve bu gelişmelere ayak uydurabilen bir yapılarının olmaları gerekmektedir. Çünkü dersler sanal bir ortamda gerçekleştiği için bireyin, bilgisayara ya da diğer teknolojik aletlere oldukça yatkın olması gerekmektedir. Bu da örgün öğretimde gerekli olmayan uzaktan eğitimin farkları arasında yer alır.

Son olarak normal eğitim ile çok az farklılıkları olmakla beraber uzaktan eğitim, günümüz insanına, teknolojiyi eğitim hayatına adapte etmesi yönüyle, teknolojik bir vasıf da kazandırmaktadır. Özellikle her geçen gün artmakta olan teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanındadır. BU teknolojilerin günlük yaşamda kullanılması ilerleyen yıllarda oldukça artacağından, bireylerin bunu eğitim hayatlarında kullanacak olması aslında çok önemlidir. Bu bakımdan uzaktan eğitimin geleceği hakkında olumlu tahminler yapılmaktadır. Ayrıca uzaktan eğitim sisteminin gelecekte daha da çok insan tarafından tercih edileceği varsayılmaktadır. Çünkü teknoloji gelişmekte ve hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Bunu bir eğitim sistemiyle desteklemek de, ülkelerin verimli ve aynı zamanda kaliteli eğitim sistemi oluşturmalarına katkı sağlayacaktır.